Trải nghiệm giải pháp bán hàng trên Sangiare, đánh giá hiệu quả hoạt động và phản hồi ngay với chúng tôi về nhu cầu, nguyện vọng cho doanh nghiệp/cửa hàng của bạn.

  • Sản phẩm thường được hiển thị ở vị trí ưu tiên hơn chưa xác thực.
  • Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân sự thu thập thông tin để xác thực và có thể tư vấn bạn trong một số trường hợp.
  • Sản phẩm và cửa hàng (website) được ghi nhận là "độc quyền" trên Sangiare.
  • Người đăng ký cần đảm bảo nội dung website tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung website phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa người Việt.
  • Trong 2 ngày (làm việc) sẽ có nhân viên Sangiare liên hệ để xác nhận thông tin.
  • Bằng quá trình xác thực chúng tôi muốn giúp khách hàng (người mua) an tâm, hài lòng và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nơi mua.
  • Chứng nhận xác thực có giá trị trong 3 tháng, tuy nhiên có thể vô hiệu (chưa xác thực) nếu khách hàng phản ánh/khiếu nại. Sau 3 tháng, chứng nhận sẽ được xét lại.