Công Ty TNHH SGR ( Viết tắt “SGR“ – hoặc “chúng tôi”)


Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà SGR thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông Website sangiare.vn & App Sangiare.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website & ứng dụng này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, SGR không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. SGR không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, SGR sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng Website sangiare.vn & App Sangiare, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website sangiare.vn & App Sangiare bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà SGR cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và SGR sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website sangiare.vn & App Sangiare, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website sangiare.vn & App Sangiare. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Website sangiare.vn & App Sangiare, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

 

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

SGR sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và SGR
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến website sangiare.vn  & App Sangiare
  • Website sangiare.vn  & App Sangiare có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của SGR.


4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

SGR cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, SGR sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của SGR
  • Cung cấp cho cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu